GEOPOL® je anorganické slévárenské pojivo určené ke snížení hladiny exhalací a zápachu při výrobě jader a odlitků, s minimálním dopadem na životní prostředí. Při jeho použití je možné získat zpět až 90% písku, použitého k výrobě. GEOPOL® je jedinečné geopolymerní, modifikované silikátové pojivo pro procesy no-bake. Je vhodný pro použití s prakticky všemi typy kovových slitin. Vytváří čistší a udržitelnější slévárenské prostředí.

  Nízké dávkování ve srovnání se silikátovými pojivy, přináší:

  vyhoda

  Zlepšenou tekutost

  vyhoda

  Vyšší hustotu formy

  vyhoda

  Zlepšené vytloukání

  vyhoda

  Lepší povrchy odlitků

  Dávkování tvrdidla se doporučuje mezi 10 % až 18 % hmotnosti pojiva, což umožňuje vyšší flexibilitu časů rozebírání a to beze změny životnosti směsi.

  Přínos použití technologie GEOPOL® pro životní prostředí – pro výrobu forem do formovacích rámů i do forem bezrámových:

  • Žádné VOC (těkavé organické látky)
  • Minimální obsah rozpustných sloučenin uhlíku
  • Prakticky žádné emise v prostředí slévárny životního při formování, odlévání nebo vytloukání

  GEOPOL® zlepšuje hygienické prostředí, protože odpadní písek neobsahuje žádné fenoly nebo vyluhovatelné produkty. Písek má nízký vodíkový potenciál a může být mechanicky regenerován. Je možné použít:

  • Až 50% regenerátu při jednostupňové, jednoduché otírce
  • Až 90% regenerátu při dvoustupňové, intenzivní otírce

  GEOPOL® vyvinula česká firma SAND TEAM CZ, a je dále komerčně rozšiřovaný společnostmi SAND TEAM CZ, John Winter Ltd UK a Technofond GmbH Německo. Byl vyvinut v reakci na rostoucí potřeby slévárenství vyžadující proces, který řeší problematiku par, zápachu a nakládání s odpady.

  GEOPOL® je nyní k dispozici po celém světě a prokazatelně změnil pracovní prostředí v radě sléváren v Evropě, Severní Americe a na Blízkém východě.